Datum podání
nabídek
Název veřejné zakázky Kategorie zakázek Místo plnění Datum uveřejnění
25.01.2021 Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo) Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 12.01.2021
08.02.2021 Využití technologií akumulace energie u podnikatelského objektu… Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 08.01.2021
27.01.2021 Oprava výhybek v žst. Dřísy Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 16.01.2021
29.01.2021 Nákup sportovního materiálu - lezecké potřeby Ostatní Celá Česká republika 21.01.2021
27.01.2021 Zemědělské družstvo Chýšť – Obměna strojů v živočišné výrobě – traktor Auto-moto, doprava Celá Česká republika 12.01.2021
02.02.2021 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město, SO 01.1… Stavebnictví a související činnosti Hlavní město Praha 12.01.2021
15.02.2021 Dodávka teplé obalované drtě v roce 2021 Materiál, součástky a náhradní díly Celá Česká republika 18.01.2021
25.02.2021 Energy projects AMO and Energy projects AMTPO - Frequency convertors … Technologie, stroje, přístroje a elektronika Celá Česká republika 13.01.2021
25.01.2021 Dodávky chemických látek 2021 - 2022 Materiál, součástky a náhradní díly Středočeský kraj 07.01.2021
04.02.2021 Výstavba chodníku v ulici Květná, Říčany - Kuří Stavebnictví a související činnosti Celá Česká republika 20.01.2021