Metodika vyhledávání

Obecné podmínky:
U všech vpisovacích polí, v případě, že chcete vyhledávat více výrazů, oddělujte dané výrazy středníkem (;). Hledaná slovní spojení vkládejte do uvozovek ("do uvozovek"). 
 
Hlavní box - "Vyhledat zakázky": 
Vyhledává v aplikaci Najdi VZ - Veřejné zakázky na základě uvedených klíčových slov. 
 
Dílčí kritéria vyhledávání:
Název zakázky; Popis zakázky; Zadavatel/é
 - Obsahuje/Neobsahuje - Pokud zaškrtnete slovo "obsahuje", systém vyhledá všechny zakázky, které obsahují dané slovo. Pokud zaškrtnete slovo "neobsahuje", systém vyhledá všechny zakázky, které neobsahují dané slovo.
 
Kategorie; Druh zadávacího řízení; Místo plnění
 - Kategorie zakázek: Pokud zaškrtnete hlavní kategorii (např.: Auto-moto, doprava), Najdi VZ vyhledá všechny zakázky v dané kategorii i v podkategoriích dané kategorie (kategorie, které obsahují podkategorie jsou zvýrazněny kurzívou).
 - Podkategorie zakázek: Pokud zaškrtnete hlavní kategorii a v rámci hlavní kategorii i podkategorii (např.: kategorie Auto-moto, doprava; podkategorie Dopravní prostředky), vyhledá systém zakázky zařazené pouze v dané podkategorii.
 - Při zaškrtnutí checkboxu vyhledá systém zakázky zatřízené ve výběru. 
 - V případě, že nevyberete žádou kategorii, druh zadávacího řízení či místo plnění, systém automaticky prohledává všechny kategorie, všechny druhy zadávacího řízení a všechny místa plnění.
 
 
Příklady:
 
Kombinace popisů a kategorií:
1. Varianta (název zakázky + kategorie)
Pokud si v názvu zakázky zaškrtnete obsahuje (např.: slovo upgrade) a zaškrtnete kategorii IT, tak Najdi VZ vyhledá všechny zakázky v kategorii IT, které obsahují v názvu zakázky slovo upgrade. Pokud si v názvu zakázky zaškrtnete neobsahuje (např. slovo upgrade) a zaškrtnete kategorii IT, tak Najdi VZ vyhledá všechny zakázky v kategorii IT, které neobsahují v názvu zakázky slovo upgrade. Zakázky, které v názvu zakázky slovo upgrade obsahují, systém nezobrazí.
 
2. Varianta (popis zakázky + kategorie)
To samé jako u varianty 1 - pokud si v popisu zakázky zaškrtnete obsahuje (neobsahuje) slovo upgrade a zaškrtnete kategorii IT, tak Najdi VZ vyhledá všechny zakázky v kategorii IT, které obsahují (neobsahují) v  popisu zakázky slovo upgrade.
 
3. Varianta (v názvu zakázky zaškrtnuto obsahuje, v popisu zakázky zaškrtnuto neobsahuje)
Pokud si v názvu zakázky zaškrtnete obsahuje a slovo např.: oprava a v popisu dáte neobsahuje a např.: slovo střech, vyhledá Najdi VZ zakázky, které obsahují ve svém názvu slovo oprava, ale v popisu neobsahují slovo střech (Najdi VZ tedy nevyhledá zakázku např.: s názvem Oprava střechy budovy hlavního nádraží…).
 
Kombinace všeho dohromady:
Ke kombinaci popisů a kategorií lze přidávat i druh zadávacího řízení, místo plnění a datum pro podání nabídek a termínů vyhlášení. Pokud si u jakékoliv varianty zadáte i data, druh zadávacího řízení a místo plnění, tak Najdi VZ vyhledá zakázky, které obsahují/neobsahují daná slova v daných kategoriích, ale také daného druhu zadávacího řízení, v daném místě plnění a také v daném čase. (Např.: jsem-li dodavatel, který provádí opravy budov, ale ne střech, a jsem-li z Prahy - vyberu si tedy variantu, která v názvu obsahuje slovo oprava a v popisu neobsahuje slovo střech,  vyhledávat chci v kategorii stavebnictví, chci pouze otevřená řízení, místem plnění, aby byla Praha a aby zakázky byly aktuální (zvolím tedy přísluný časový úsek).