Jak vyhledávat s NAJDI VZ - Veřejné zakázky

Díky aplikaci Najdi VZ - Veřejné zakázky nemusíte trávit čas vyhledáváním obchodních příležitostí. Najdi VZ - Veřejné zakázky to dělá za Vás.

Věnujte se tomu, co je Vaším oborem a čemu skutečně rozumíte!

Cílem této webové aplikace je především zjednodušení přístupu k veřejným zakázkám. Denně aktualizujeme a rozšiřujeme databázi veřejných zakázek zadávaných po celé České republice, a to nejen těch zadávaných podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ale i těch mimo něj (zakázek, převážně financovaných z fondů EU). 

Informace o nejnovějších veřejných zakázkách jsou zobrazovány v přehledném seznamu na úvodní stránce aplikace. 

V rámci základních verzí Najdi VZ - Veřejné zakázky, tedy verzí, které jsou zdarma - volně dostupné, je vyhledávání manuální. V záložce  Nejnovější veřejné zakázky umístěné na úvodní straně aplikace Najdi VZ - Veřejné zakázky jsou denně aktualizovány nově vyhlášené veřejné zakázky. Prohledáváním jednotlivých stránek můžete narazit právě na tu zakázku, která Vás zajímá.

V případě, že si chcete vyhledávání veřejných zakázek usnadnit, snížit tak časovou náročnost při vyhledávání těch "pravých" obchodních příležitostí, připravili jsme pro Vás cenové balíčky zaměřené právě na zjednodušení vyhledávání konkrétních veřejných zakázek.

- Balíček Rozšířené vyhledávání Vám umožňuje okamžitě vyhledat zakázky dle Vámi zvolených kritérií (filtrů). V případě, že chce zakázky dle navolených filtrů sledovat dlouhodoběji, využijte balíček služeb Monitoring.

- Monitoring je Vaším virtuálním správcem zakázek, které opovídají Vašim požadavkům. Stačí jen nastavit si kritéria (filtry) vyhledávání, interval monitoringu a aplikace Nadi VZ - Veřejné zakázky již vše udělá za Vás. Po přihlášení do aplikace v záložce Moje veřejné zakázky budeme mít k dispozici nejen veřejné zakázky odpovídající Vašim požadavkům ve Vámi zvoleném období, ale i denně čerstvé zakázky rovněž splňující Vaše požadavky.

Pro účinnější vyhledávání jak se službou Rozšířené vyhledávání, tak se službou Monitoring, je pro Vás připravena Metodika vyhledávání. Třídění zakázek do jednotlivých kategorií probíhá manuálně. Z tohoto důvodu jsou v Metodice uvedeny základní příklady předmětů zakázek a jejich zatřídění do jednotlivých kategorií tak, abychom předešli jakýmkoliv spekulacím a rozdílným výkladům jednotlivých předmětů zakázek a tím maximálně zefektivnili vyhledávání zakázek dle Vámi zvolených preferencí.

Portál Najdi VZ, a to nejen aplikace Najdi VZ - Veřejné zakázky je denně aktualizován a doplňován, a zároveň jsou rozšiřovány i jeho funkce tak, aby Vaše hledání mohlo být co nejpřesnější, nejrychlejší a hlavně nejúčinnější.